Hellevoetsluis: eerste Zuid-Hollandse gemeente die tekent voor muziekonderwijs voor ieder kind Op 16 oktober tekent Hellevoetsluis, als eerste gemeente in Zuid-Holland, het MuziekAkkoord Hellevoetsluis. Hiermee beloven de betrokken organisaties zich in te zetten voor structureel muziekonderwijs voor de ruim 3000 leerlingen op alle 13 basisscholen van de gemeente. Het MuziekAkkoord wordt ondertekend in Cultuurhuis De…

Erfgoed met Klasse(n) het gratis educatief programma voor de basisscholen uit Hellevoetsluis is ook dit schooljaar weer te reserveren. Voor de groep 5 t/m 8 een lokaal en gevarieerd aanbod aan Erfgoed Educatie binnen de Vesting van Hellevoetsluis. Op deze website is in het zoek menu per museum te vinden wat het aanbod is en voor…

Voor docenten in het primair onderwijs worden er regelmatig gratis cursus en kennisbijeenkomsten georganiseerd. Dit jaar is er onder andere de cursus  ICC (interne cultuur coördinator). De cursus ICC biedt bouwstenen voor een cultuurvisie en meerjarig actieplan, passend bij de identiteit van de school. Verder bijeenkomsten met verdieping op het gebied van actuele thema’s zoals: Een bredere kijk op…

  Een mooi plan voor 2018?   WE STARTEN EEN NIEUWE CURSUS INTERNE COORDINATOR CULTUUREDUCATIE Docenten van de basisscholen op Voorne kunnen zonder kosten de door het ministerie van OCW gecertificeerde cursus Interne Coördinator Cultuureducatie volgen. De samenwerkende gemeentes Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne doen mee aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en uit deze middelen…

Beste cultuuraanbieder,   Op vrijdag 10 maart 2017 start een nieuwe cursus:   ‘Van Rondleiden naar Begeleiden’.   In de cursus leert u uw passie voor erfgoed beter over te brengen op kinderen. Door het toepassen van nieuwe didactische vaardigheden kunt u groepen schoolkinderen beter begeleiden. Dankzij sprekende voorbeelden uit de praktijk leren we u…