Voor docenten in het primair onderwijs worden er regelmatig gratis cursus en kennisbijeenkomsten georganiseerd. Dit jaar is er onder andere de cursus  ICC (interne cultuur coördinator). De cursus ICC biedt bouwstenen voor een cultuurvisie en meerjarig actieplan, passend bij de identiteit van de school. Verder bijeenkomsten met verdieping op het gebied van actuele thema’s zoals:

  • Een bredere kijk op Cultuur in de Spiegel en de mogelijkheden die dit theoretisch kader kan bieden voor het onderwijs op de eigen school.
  • Meer kennis van creativiteit in relatie tot kunst-, cultuuronderwijs en het brede onderwijs en daarbij een aantal handvatten om creativiteitsontwikkeling een rol te laten spelen bij het onderwijs.
  • Het leren beargumenteren wat de waarde van cultuuronderwijs is en wat de leerdoelen zijn om na te streven met kunst- en/ of cultuuronderwijs op de eigen school.
  • Handvatten om cultuuronderwijs in samenhang aan te bieden en in te bedden in het overige onderwijs.
  • Uitwisselen van ervaringen met andere cursisten.

Certificering
De ICC-cursus is erkend door OCW en wordt afgesloten met het certificaat Interne Cultuurcoördinator. Dit certificaat geeft voor leerkrachten in het basisonderwijs toegang tot de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider.

De ICC-cursus is ook als opleiding erkend door het Lerarenregister. Het succesvol afronden levert u 50 registeruren op. De erkenning geldt voor de geactualiseerde opzet van de cursus (8 bijeenkomsten).

Heb je vragen of interesse in dit aanbod neem dan contact op n.wielen@hellevoetsluis.nl