Een mooi plan voor 2018?

 

WE STARTEN EEN NIEUWE CURSUS INTERNE COORDINATOR CULTUUREDUCATIE

Docenten van de basisscholen op Voorne kunnen zonder kosten de door het ministerie van OCW gecertificeerde cursus Interne Coördinator Cultuureducatie volgen.

De samenwerkende gemeentes Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne doen mee aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en uit deze middelen wordt deze cursus geheel betaald. Scholen hoeven dus niets in te leggen of bij te betalen.

WAT?

De cursus Interne Coördinator Cultuureducatie helpt scholen voor het primair onderwijs kunst en cultuur op de kaart te zetten. Met een ICC’er heb je een deskundige in huis die het cultuurbeleid vormgeeft, de mogelijkheden van cultuurinstellingen kent en cultuurplannen ontwikkelt

VOOR WIE?

Vind je het belangrijk dat kinderen kunst en cultuur leren kennen? Wil je binnen je school een stimulerende en coördinerende rol op u nemen? Zie je kansen om cultuur en onderwijs in Voorne Putten steeds beter op elkaar te laten aansluiten? Sta je open voor een mooie culturele reis in jouw omgeving? Dan is de cursus Interne Coördinator Cultuureducatie (ICC) iets voor jou!

WAT GA JE DOEN?

 

De cursus biedt bouwstenen voor een cultuurvisie en meerjarig actieplan, passend bij de identiteit van jouw school. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten

 

Les 1: woensdag 21 februari 2018 Les 2: woensdag 28 maart 2018 Les 3: woensdag 16 mei 2018 Les 4: woensdag 6 juni 2018 Les 5: woensdag 27 juni 2018 Les 6: woensdag 12 september 2018

Les 7: woensdag 17 oktober 2018

Les 8: woensdag 14 november 2018

TIJD : 14 -17 u  PLAATS:  Hellevoetsluis

In deze 8 bijeenkomsten wordt gewerkt aan de onderstaande doelstellingen:

  1. Het leveren van een structurele bijdrage aan de implementatie van cultuureducatie in het primair onderwijs en daarmee aan de ontwikkeling van het kin.
  2. Het aanreiken van inzicht en vaardigheden om eigen keuzes te maken bij de ontwikkeling van cultuureducatie.
  3. Het aanreiken van vaardigheden om deze keuzes te vertalen in een eigen cultuurbeleidsplan en cultureel actieplan.
  4. Het leggen van een fundament voor een netwerkstructuur waarin cultuurcoördinatoren elkaar ontmoeten.
  1. Het leggen van een fundament voor een duurzame samenwerking tussen scholen voor primair onderwijs en culturele instellingen.

De cursus is sterk gericht op het schrijven van het cultuurplan en bestaat uit in totaal acht bijeenkomsten waarbij je aanwezig moet zijn. De bijeenkomsten en de bijbehorende opdrachten op school zorgen voor informatie die direct kan worden opgenomen in dat plan. Dit gebeurt in twee delen van ieder drie bijeenkomsten. Tijdens de zevende les presenteert de cursist het cultuurplan binnen het schoolteam.

De cursus wordt afgesloten met een inspiratiemoment, het nabespreken van de presentaties op school en een feestelijke uitreiking van het ICC-certificaat.

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van ca. drie uur. Naast de 24 contacturen moet rekening worden gehouden met hetzelfde aantal uren voor studie en voorbereiding. De totale studielast bedraagt ca. 50 uur.

Tijdens de cursus komt ook het aanbod van lokale culturele instellingen aan de orde. Na afloop van de cursus ontvang je een door het ministerie van OCW erkend certificaat Interne Coördinator Cultuureducatie.

AANMELDEN

Meld je aan via:   n.wielen@hellevoetsluis.nl

Vermeld ajb:       je naam, school, adres school, telefoon en e-mailadres.