Wat is het doel van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit?

Doel van Cultuureducatie met Kwaliteit is om door middel van een landelijk samenhangende aanpak de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de Deelregeling Cultuureducatie met kwaliteit ontwikkeld en zal de inhoudelijke criteria bewaken en ondersteunen.

Twee belangrijke instrumenten voor het Fonds om het geformuleerde doel te bereiken zijn de Matchingsregeling i.s.m. gemeenten en provincies en de regeling voor flankerende activiteiten.

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit:

  • maakt het mogelijk te beoordelen of de kerndoelen voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie bereikt zijn;
  • stimuleert het werken met een doorgaande leerlijn voor cultuureducatie;
  • stimuleert leraren om hun capaciteiten op het gebied van cultuureducatie te onderhouden en te verdiepen;
  • stimuleert culturele instellingen beleid te voeren dat gericht is op educatie en participatie van de jeugd, en aanbod voor scholen te ontwikkelen dat is afgestemd op de kerndoelen voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie.

Op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie  vindt u alle informatie over de organisatorische en financiële kant van het landelijke programma.