Wat is Cultuureducatie met Kwaliteit?

Cultuureducatie is een speerpunt van de landelijke overheid. Het rijk stelt 10,90 euro per leerling per schooljaar beschikbaar via de prestatiebox voor het programma Cultuureducatie met kwaliteit (CmK).

Er wordt een kwaliteitsnorm ontwikkeld en het streven is dat de onderwijsinspectie toe gaat zien op de naleving hiervan. Daarnaast konden provincies en gemeenten programma’s opstellen om op lokaal niveau scholen en instellingen te ondersteunen bij de versterking van de kwaliteit van cultuureducatie. Hiervoor hebben zij bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een aanvraag ingediend.

Dit Fonds heeft de Deelregeling Cultuureducatie met kwaliteit ontwikkeld en zal de inhoudelijke criteria bewaken en ondersteunen.